eco relax renew rejuvenate villa seaview bungalow seaview
1 trong 12 địa điểm Spa cao cấp và lý tưởng nhất tại Việt Nam ( golf và cuộc sống )

Với những người thành đạt và bận rộn, spa không đơn thuần là thú vui hay sở thích mà là nhu cầu thực sự...

http://www.golfandlife.com.vn/2011/04/11/spa-%E2%80%93-cho-cuoc-song-can-bang-trong-12-thang/